Genel

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık programı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık programı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık programıVali Aksoy; “Kadınların toplumsal yaşama aktif katılımında ve kendilerini baskı altında tutan geleneklerle yüzleşmesinde eğitim almasının, meslek eğitimi yapmasının ve eşit haklara sahip olmasının rolü hayati bir önem teşkil etmektedir” dedi. detaylar saydam haberimizde…

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık programı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık programı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşen programa; Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un yanısıra; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Vali Yardımcısı Suat Yıldız; İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nilay Coşgun; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

****

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü’nün konuşmasının ardından Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada; “Şiddet olgusu çok farklı uygulama şekilleri ve boyutlarıyla tüm dünyada genel bir sorun alanı oluşturmaktadır. Günümüzde yaygın şekilde varlığını sürdüren şiddet pratiklerini ev içinde, kitle iletişim araçlarında, işyerlerinde, sokaklarda kısaca özel ve kamusal yaşamın her aşamasında farklı şekilleriyle gözlemlemek mümkündür. Bireylerin deneyimlediği kültürel yapı, sosyalleşme biçimi ve aile yapısı gibi faktörler bireylerin şiddete eğilimli olmalarında; Veya şiddet davranışı sergilemelerinde etkili olmaktadır. Pek çok araştırma şiddet davranışının diğer aile üyelerinden öğrenildiğini göstermektedir. Buna göre saldırganlık kadar saldırgan olmama davranışı da öğrenilebilir bir davranış örüntüsüdür.

“Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin devam ediyor olması yeni ve acil önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır”

Şiddet, sonuçları ile bireylerin psikolojik ve fiziksel sağlığını derinden etkileyen bir yıkımdır. Kadına yönelik şiddet, ülkemizde olduğu gibi, tüm dünyada toplumsal bir sorun haline gelmiş olup, vicdanlarda derin yaralar açmaktadır. Şiddet ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve güvensizliği sokmakta, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemektedir. Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin devam ediyor olması yeni ve acil önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır.

****

Kadına yönelik şiddet, toplumsal hayatın farklı alanlarında kadınların yaşadığı ayrımcılığın en belirgin göstergelerinden birisidir. Kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar tüm dünya ülkelerinde ve ülkemizde değişik yöntem ve boyutlarda sürdürülmektedir. Ülkemizde kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile çalışmalar çok geniş bir yelpazede kamu, sivil ve tüm tarafların kapsamlı işbirliği ve ortak çabalarıyla yürütülmektedir. Aile içi şiddet vakalarında şiddet mağdurlarının çoğunun kadın olması dolayısıyla kadınlara sunulan hizmetlerin sayısının ve niteliğinin arttırılmasının yanında şiddet uygulayan erkeklere yönelik de çeşitli hizmetlerin planlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.

“Sağlıklı bir ilişki, hiç çatışma yaşanmayan ilişki değildir”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020” kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin 6 temel alanda iyileştirme yapılması kararlaştırılmıştır. Bunlar; yasal düzenlemeler, toplumsal farkındalık ve zihniyet dönüşümü, kadının sosyo-ekonomik konumunun güçlendirilmesi, koruyucu hizmetler, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve kurum kuruluşlar arası işbirliğidir. Kadınların toplumsal yaşama aktif katılımında ve kendilerini baskı altında tutan geleneklerle yüzleşmesinde eğitim almasının, meslek eğitimi yapmasının ve eşit haklara sahip olmasının rolü hayati bir önem teşkil etmektedir.

Bireylerin yaşamında kaçınılmaz olarak kendini gösteren şiddet ve öfke davranışı ve kontrolü ile başa çıkmak ve çatışmaların çözülmesi konularında sosyal becerilerin, iletişim becerilerinin ve empati becerilerin kazandırılması ve geliştirilmesi önemli bir faktördür. Bunun için, yasal düzenlemelere, koruyucu, önleyici ve müdahale edici çalışmalara, şiddete uğrayan kurbanlara yönelik koruma ve destek programlarına, öte yandan toplumsal duyarlılığın ve toplumsal bilincin arttırılmasına ve daha ahlaklı ve vicdanlı bireyler yetiştirilmesine önem verilmelidir. Sağlıklı bir ilişki, hiç çatışma yaşanmayan ilişki değildir. O ilişkilerde ortaya çıkan sorunların ne kadar sağlıklı bir biçimde çözüldüğü önemlidir. Bunun için bireyin sorunlarını şiddete yönelerek çözmesini giderebilmek için toplumsal yaşam içinde önce bireyin kendini tanımasını sağlamak ve empatisini geliştirmesi gerekir. Ayrıca kişi, çatışmayı çözme ve iletişim becerileri konusunda kendisini geliştirmelidir, gerekiyorsa da uzman kişilere başvurarak yardım almalıdır.

****

Şiddet mağduru veya şiddete uğrama riski bulunan kişilere 6284 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak gerekli değerlendirme, bilgilendirme, yönlendirme, kadın konukevlerine yerleştirme, izleme ve koordinasyon çalışmaları İl Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Şiddet mağduru olan ya da barınma ihtiyacı bulunan kadınlar ilk görüşmeleri ve değerlendirmeleri yapılarak, beraberinde bulunan çocuklarla birlikte uygun olan kadın konukevine yerleştirilmekte, bu kişilerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına ilişkin çalışmalar kadın konukevleri ile birlikte koordinasyon sağlanarak yürütülmekte, kadın konukevlerinden ayrılmaları halinde ise izleme çalışmaları yürütülerek, gerekli kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanmaktadır. Yine şiddete maruz kalan ve can güvenliği riski bulunan kişiler için 6284 sayılı kanun çerçevesinde gerekli önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının alınması ve izleme çalışmalarının yapılması, ayrıca bu tedbir kararlarının veri kaydının tutulması işlemleri il Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. İlimizde aile içi ve kadına yönelik şiddete konu olan gazete haberlerine, Alo 183 Hattı ve CİMER başvurularına, sağlık kuruluşlarından gelen bildirimlere ve muhtelif ihbarlara ivedilikle mesleki çalışma sağlanıp, söz konusu kişiler hizmetlerden yararlandırılmaktadır.

“Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanmakta, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir”

Eşe karşı işlenmiş suçu bulunan hükümlülerin cezaevlerinden izinli çıkış tarihleri Müdürlüğümüze bildirilmekte ve tarafımızca mağdura ulaşılıp konu hakkında bilgilendirme yapılmakta, risk durumu değerlendirilmekte ve hizmetlerimizden yararlandırılmaktadır. 6284 sayılı kanun kapsamındaki iddianameler il Müdürlüğümüze gönderilmekte olup, mağdur ve müşteki şahıslara ulaşılıp, hizmetler hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirme yapılmakta, gerekli mesleki çalışmalar yapılarak hizmetlerimizden yararlandırılmakta ve İl Müdürlüğümüz avukatları aracılığıyla davaya müdahillik sağlanmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanmakta, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.

****

2019 yılı içerisinde ŞÖNİM’e 2407 kadın, beraberindeki toplam 492 çocukla birlikte başvuru yapmıştır. Bu kişilerden 222’si hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme alarak kadın konukevi talebinden vazgeçmiş, 225’i ise kadın konukevlerine yerleştirilmiştir. 2019 yılı ilk on ayda alınan tedbir kararları toplamda 4648 olup; Önleyici tedbir kararı; 4385, Koruyucu tedbir kararı; 246, Zorlama hapis kararı; 17 şeklindedir.

“2019 yılı içinde 33 farklı eğitimde 1713 katılımcıya kadına yönelik şiddetle mücadele temalı seminer yapılmıştır”

2019 yılı içerisinde yapılan 320 Alo 183 Sosyal Destek Hattı başvurusu, 323 davaya müdahillik çalışması, 80 cezaevinden izinli çıkan eş ve 93 kadın konukevi sonrası izleme takip çalışması Müdürlüğümüz meslek elemanları tarafından ivedilikle değerlendirilerek, mesleki çalışmalar yürütülmüştür. 2019 yılı içinde 33 farklı eğitimde 1713 katılımcıya kadına yönelik şiddetle mücadele temalı seminer yapılmıştır. 2019 yılında Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum çalışanlarının kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla; İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 89 sağlık çalışanına toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim verilmiştir. Kocaeli Barosu tarafından Mart ayında Gebze Adliyesi Konferans Salonunda “Aile İçi Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun Uygulama Sorunları ve Kurumlar arası İşbirliği” konulu panel düzenlenmiştir.

****

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ile AÇSHİM işbirliğinde 140 J. Uzm. Erbaş rütbesindeki genç personele ve Ocak-Nisan-Temmuz Celp dönemlerinde dağıtımı yapılan erlere 10 İlçe Jandarma Komutanlığında eş zamanlı olarak Toplumsal cinsiyet eşitliği ve 6284 sayılı Kanun ile kadına yönelik şiddetle mücadelede Jandarma personelinin harekat tarzı konularında eğitim verildi.

****

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından “Eğitimdeyiz Projesi” kapsamında Kocaeli il emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele ile ilgili iş ve işlemlerde görevli personellere 6284 sayılı kanun hükümlerinin ve uygulanması konusunda 2 dönem olarak yapılan eğitim projesi kapsamında polis merkezlerinde görevli 17 rütbeli personele temmuz ayında, 21 polis memuruna ağustos ayı içerisinde 4 günlük aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kursu verilmiştir.

“AÇSHİM tarafından “erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi” konulu seminer il müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda görevli 71 personele verilmiştir”

ŞÖNİM tarafından Ocak-Nisan arası dönemde bedelli askerlik yapan toplam 415 ere “Kadına Yönelik Şiddet” konulu eğitim verilmiştir. ŞÖNİM tarafından Denetimli Serbestlik müdürlüğünde görevli 42 personele, Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli 37 personele ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan 30 astsubay öğrenciye “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları” konulu eğitim verilmiştir. AÇSHİM tarafından “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi” konulu seminer İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda görevli 71 personele verilmiştir. AÇSHİM tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görevli otobüs şoförlerine Müdürlüğümüz tarafından “ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” semineri verilmiştir. Seminere 35 kişi katılmıştır. İzmit Belediyesi tarafından 13 ayrı eğitimle 601 personele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verildi. Gebze Belediyesi tarafından Ekim ayında GESMEK kursiyerlerine ve halka yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri düzenlendi.

“Kadın sağlığı ve eğitimi projesiyle 666.817 kadına eğitim verilerek hedefin %98.2 sine ulaşılmıştır”

İlde yer alan mevcut kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin bilgilendirici faaliyetler yürütülmesi amacıyla; İl Sağlık Müdürlüğümüz Koordinesinde yürütülen Kocaeli Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesinde Kadınlarımıza Kadın Sağlığını İlgilendiren konuların yanı sıra 6284 sayılı Kanun ve Kadına yönelik şiddetle mücadele Konusu da anlatılarak şiddete uğradıklarında ya da uğrama ihtimali bulunduğunda hangi kurumlara başvurmaları gerektiği hususunda da bilgilendirme yapılmaktadır. Bu Kapsamda kadınlara yönelik programlar düzenlenip 666.817 kadına eğitim verilerek hedefin %98.2 sine ulaşılmıştır. İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınlar günü ve anneler günü münasebetiyle 10 ilçede eş zamanlı olarak trafik timleri ile 1’er kadın astsubay eşliğinde sorumluluk alanımızda bulunan karayollarında yapılan trafik uygulaması esnasında vatandaşa bilgilendirme broşürü ve karanfil dağıtıldı. Körfez Kaymakamlığı bünyesinde Körfez Halk Eğitim Müdürlüğü “Kadına Şiddet” konulu “İç Dökme Seansı” adlı tiyatro oyunu 24 Mart 2019 Pazar günü Tütünçiftlik Konferans Salonunda gösterime sunuldu. İzmit Belediyesi tarafından 450 kadına kadın hakları eğitimi verildi.

“Kendi işini kurmak ve geliştirmek amacıyla kurumumuza başvuran 490 kadın “girişimcilik eğitim programına” yönlendirilmiştir”

Kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla; İŞKUR tarafından; İş arayanların mesleki deneyim edinme ve çalışma ortamına uyumun sağlanması amacıyla düzenlenen 811 “İşbaşı Eğitim Programından”, Ocak-Nisan döneminde 1650 kadın, Mayıs-Ağustos döneminde 1657 kadın katılımcı yararlanmıştır. Kendi işini kurmak ve geliştirmek amacıyla Kurumumuza başvuran 490 kadın “Girişimcilik Eğitim Programına” yönlendirilmiştir. İş arayanların niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla kadın üst giysileri dikim elemanı, bilgisayar işletmeni (operatörü), aşçı yardımcısı, pasta yapım ve sunum elemanı gibi işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu birçok meslekte düzenlenen meslek edindirme ve geliştirme kurslarına,

“Ocak-Nisan döneminde 598 kadın kursiyer, Mayıs-Ağustos döneminde 220 kadın kursiyer katılım sağlamıştır”

Cumhurbaşkanlığı I. 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda bulunan eylemler arasında kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması hedefi yer almıştır. Kadınların kooperatifleşme yoluyla güçlenmeleri amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ortaklığında ‘Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü’ 30 Ekim 2018 tarihinde imzalanmıştır.

Bu amaçla ilimizde protokol kapsamında yürütülecek çalışmaları koordine edecek bir “Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu” kurulmuştur. Çalışma grubu çeşitli toplantıların yanı sıra Haziran ayında örnek bir kadın kooperatifine inceleme gezisi yapmıştır. Körfez Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen eğitimde katılımcı kadın grubuna (70) “Kooperatifçiliğe Giriş, Markalaşma, Pazarlama, E-Ticaret, Kadın Kooperatifleri için Destek Ve Teşvik Mekanizmaları” konularında Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı tarafından eğitim verildi. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmelerini ve daha fazla oranda yer almalarını teşvik edici eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edilecektir.

****

T.C. Kocaeli Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2017-2020)” faaliyetleri kapsamında Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) ile birlikte. “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Çalışmaları: Kocaeli Örneği ” başlıklı bilimsel bir araştırma yürütülmektedir. Araştırmanın amacı Erken yaşta ve zorla evlenen bireylerin sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesi ve bu risk grubuna yönelik etkili hizmet sunumuna temel oluşturacak ihtiyaç analizinin yapılmasıdır.

Bu çalışma ile “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Çalışmaları: Kocaeli Örneği” incelenecek, özellikle, sağlık, eğitim, hukuk ve şiddetle mücadele alanlarında kamu kurumları tarafından bilgilendirme, yönlendirme ve planlamalara katkı sağlaması açısından önemli olup, ayrıca genel ülke verilerine de katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Yine erken yaşta evlilik yapan çocukların ihtiyaçları tespit edilerek uygun bir destek programı oluşturulabileceği düşünülmektedir. Hali hazırda evlilik kurumu içinde hayatlarını devam ettiren 18 yaş altı bireylerin bundan sonraki hayatlarına ilişkin doğru adımları atabilmeleri için uygun hizmet modellerinin belirlenerek düzenli takiplerinin yapılması riskleri yönetebilmek adına faydalı olacaktır.

“Kadın Dostu Kent Hatıra Ormanı” kuruldu”

Körfez Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan İlçe Teknik Kurulu organizasyonu ile 11 Mart 2019 günü Körfez İlçesi, Belen Köyü, Erikli Mevkiinde “Kadın Dostu Kent Hatıra Ormanı” ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirildi. Günün anısına 3000 fidan dikildi.

****

İl Jandarma Komutanlığı & AÇSHİM 08 Mart 2019 Cuma günü Dünya Kadınlar Günü Kapsamında yapılan Valilik programında projenin tanıtımı yapıldı. 26 Mart 2019 Salı günü Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Brifing salonunda projede görevlendirilen 40 personele proje hakkında bilgilendirme yapılarak, Toplumsal cinsiyet eşitliği, 6284 sayılı Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede Jandarma personelinin harekat tarzı konularında eğitim verildi.19 Nisan 2019 Cuma günü Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Sosyal tesislerinde proje kapsamında sorumluluk alanında bulunan Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan 50 kadın işçiye kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme toplantısı icra edildi. Kasım ayı içinde ilçeler düzeyinde yaygınlaştırma eğitimlerine başlandı.

****

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü & AÇSHİM & KASAUM -Kadına yönelik şiddeti önleme çalışmaları kapsamında ‘Şiddetle Yok Etme, Sevgiyle Var Et!’ projesi tamamlandı. Proje ile cezaevlerinde hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlüsü 810 erkeğe ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği’ konusunda seminer düzenlendi. Ayrıca işe ihtiyacı olan 10 kadın yükümlü, İzmit Belediyesi ortaklığıyla ‘Aşçı Çırağı’ kursuna alındı. Proje kapsamında kadın yükümlüler tarafından ‘Kadın Sığınağı’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.

****

Herkesin mutlaka bu alanda yapabileceği bir çok çalışma vardır. Bu çalışmaları da hep birlikte el ele verdiğimizde daha iyi bir noktaya taşımış olacağız. Temennimiz kadına yönelik şiddetin sıfıra inmesi ve bu konuda toplumsal duyarlılığın en üst noktaya taşınmasıdır. Bu anlamda çalışma yapan, katkı sunan gerek kamu kurumlarındaki arkadaşlarımıza, gerek sivil toplum örgütlerimize ve bu çalışmalara destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hedefimiz kadına yönelik şiddetin olmadığı bir dünyayı ortaya çıkarabilmektir” dedi.

Konuşmaların ardından Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayşegül Gökalp Kutlu; “Kadınlara Yönelik Şiddetin Toplumsal Görünümleri” konulu; Ve Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümde görevli Sosyal Çalışmacı Umut Yaşar Göç ise “Şiddet Uygulayan Erkeklere Yönelik Hizmetler” konulu birer sunum gerçekleştirdiler.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu